Δημιουργία ΚΕΠ στην Παραλία Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση, οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Παραλία Καλαμάτας.

Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων της παραλιακής ζώνης, καθώς και των φιλοξενουμένων στην πόλη και, παράλληλα, η αποσυμφόρηση του κεντρικού ΚΕΠ, που λειτουργεί στο ιστορικό Δημαρχείο.

Σήμερα, στο Δήμο Καλαμάτας λειτουργούν πέντε ΚΕΠ: στην Καλαμάτα, στην Παραλία Βέργας, στη Θουρία, στον Άρι και στ΄ Αρφαρά.