Δημοπρασία αυτοκινήτων στο Τελωνείο Καλαμάτας από ….180 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 25 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στο Ισόγειο του Τελωνείου Καλαμάτας, Πλατεία Τελωνείου Καλαμάτα, θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν

α) το καθένα χωριστά οχήματα για κυκλοφορία και

β) σε ομαδική εκποίηση για Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής),οχήματα που προέρχονται από τα αζήτητα του Τελωνείου και τα κρατικά αποσυρόμενα από την κυκλοφορία, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στα 180 ευρώ.
O τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων είναι το Τελωνείο Καλαμάτας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ  ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ