Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την “Ελιά Καλαμάτας”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την ένταξη της “Ελιάς Καλαμάτας” στον Εθνικό Κατάλογο ως συνώνυμο ποικιλίας ελιάς είχε εξαγγείλει πριν λίγες εβδομάδες κατά τη διάρκεια αναπτυξιακού συνεδρίου στην Πάτρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  κ. Βαγγέλης Αποστόλου.
Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεων Τεύχος Β’ 648 / 2018 με ημερομηνία 26/2/2018. Στη σχετική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές του Υπουργού κ. Β. Αποστόλου και του υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη αναφέρεται:

Αντικαθιστούμε την περίπτωση KALAMON της παραγράφου 8. ΕΛΑΙΑ (OLEA EUROPEA L.) στην ενότητα ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3401/144590/22-12-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εξής:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ: KALAMON, ΣΥΝΩΝΥΜΑ:KALAMATIANI-TSIGKELI-AETONYCHI-KALAMATA,
Α.M.ΙΕΠΚΦ: 100168, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗ: 11,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: …,
ΕΤΟΣ ΕΓΓΡ. 1996,
ΕΤΟΣ ΑΝ/ΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 2016,
ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 2046 ”

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί λύση “στο ζήτημα της συνύπαρξης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ‘Ελιά Καλαμάτας’ και του εμπορικού τύπου με την ένδειξη ‘Κalamata Olives’ “, ενώ στόχος (σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο Υπουργός), είναι “να επιτραπεί η συνύπαρξη των δυο προϊόντων με την υιοθέτηση πολιτικών που θα ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά. Δηλαδή να ενισχύσουμε το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας με την επιθυμητή τροποποίηση των προδιαγραφών και παράλληλα να επιτραπεί η νόμιμη εμπορία του προϊόντος ‘Kalamata olives’ στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Αγορά“.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι αντιδράσεις στη συγκεκριμένη εξέλιξη, αφού θεωρείται ότι αυτή “θάβει” αντί να ενισχύει την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας.

Ολόκληρο το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο.

http://olivenews.gr