Διαδικτυακά μαθήματα στις Σχολές της Κ.Ε. Φάρις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνέχεια των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, αποφασίστηκε τα μαθήματα των καλλιτεχνικών Σχολών της Κ.Ε. Φάρις να πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Σημειώνεται ότι θα υπάρξει ενημέρωση τηλεφωνικά και με e-mail προς γονείς και μαθητές για τον νέο προσωρινό τρόπο λειτουργίας της Σχολής Χορού, του Δημοτικού Ωδείου και του Εικαστικού Εργαστηρίου.

Επίσης, γίνεται γνωστό ότι τα δίδακτρα μειώνονται με απόφαση Δημάρχου κατά 50%, για όσο διάστημα οι Σχολές θα παρέχουν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως.