Διαμαρτυρία των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών για το νέο χαράτσι

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΙΙΡΑ και η ΠΕΙΡΑΣ εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για το περιεχόμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, με στόχο την υποτιθέμενη σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ για τους εξής λόγους:

  • Η ΕΙΙΡΑ και η ΠΕΙΡΑΣ ήταν εξαρχής υπέρ της διάσωσης του ΕΔΟΕΑΠ, με τρόπο όμως ανάλογο με αυτόν που ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους στη χώρα μας.
  • Οι Ενώσεις μας ήταν ξακάθαρες ότι δεν συναινούν στη θέσπιση νέου πόρου με τη μορφή ποσοστού επί του κύκλου εργασιών των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, κάτι που ούτως ή άλλως αντιστρατεύεται βασικές αρχές του Ελληνικού Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
  • Το ασφαλιστικό μας σύστημα στηρίζεται σε τριμερή χρηματοδότηση. Εν προκειμένω, η Κυβέρνηση μετατοπίζει την ευθύνη της Πολιτείας στις πλάτες των μικρομεσαίων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων.
  • Η προτεινόμενη θέσπιση ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών οδηγεί με βεβαιότητα σε μειώσεις μισθών, απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά και σε ορατό κίνδυνο διακοπής λειτουργίας πολλών ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες με δυσκολία επιβιώνουν στην παρούσα οικονομική συγκυρία, η πλειοψηφία των οποίων είναι ζημιογόνος.
  • Ο προκλητικός αποκλεισμός της ΠΕΙΡΑΣ από τον διάλογο  δείχνει την αδιαφορία με την οποία οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί αντιμετωπίζουν τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις, τους εργαζομένους τους και κατ’επέκταση τους κατοίκους της Ελληνικής Περιφέρειας. Ειδικά για τα ραδιόφωνα της Περιφέρειας τίθεται και το ζήτημα της μη ανταποδοτικότητας του νέου πόρου, καθόσον οι υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ καλύπτουν μόνο κατοίκους της Αθήνας και της  Θεσσαλονίκης.
  • Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, χωρίς ραδιοφωνικές επιχειρήσεις, δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι για να ασφαλιστούν στο όποιο Ταμείο.

Για τους παραπάνω λόγους:

  • Ζητούμε την άμεση απόσυρση της τροπολογίας, άλλως την εξαίρεση των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής της.
  • Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε πρόταση στη βάση των ασφαλιστικών εισφορών, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από αυτό με το οποίο επιβαρύνονται όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι Ενώσεις μας θα ασκήσουν κάθε νόμιμο μέσο ενώπιον των εθνικών και Ευρωπαϊκών θεσμών για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου της ραδιοφωνίας και όλων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μας.