Διανοίξεις οδών στην Καλαμάτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ολοκλήρωση πολεοδομικών διαδικασιών προχωρεί ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να διανοιγούν δημοτικές οδοί στην πόλη. Η Αντιδήμαρχος Παναγιώτα Ντίντα, μιλώντας στους δημοσιογράφους σήμερα Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ανέφερε τα εξής:

A) Έχει κυρωθεί η πράξη αναλογισμού στην οδό Ψαρών, που αφορά στο τελευταίο αδιάνοικτο τμήμα της. Προχωρεί δε η διαδικασία προσδιορισμού της τιμής μονάδος για την αποζημίωση των ιδιοκτητών, αναφορικά με τη διάνοιξη ενός δρόμου που θα επιφέρει βελτίωση της συγκοινωνίας μεταξύ του κέντρου της πόλης και του λιμανιού

B) Ολοκληρώθηκε η ανασύνταξη της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής για τμήμα της οδού Δράκου. Η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής αρχικώς αναρτήθηκε και υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι οποίες εκδικάσθηκαν και εκδόθηκε σχετική απόφαση Περιφερειάρχη. Αύριο αναρτάται η συγκεκριμένη πράξη, μετά την ανασύνταξή της, καθώς και ο πίνακας επικείμενων. ενώ εκτιμάται ότι έχουν επιλυθεί στο μέγιστο μέρος τους τα ζητήματα, για τα οποία υποβλήθηκαν ενστάσεις. Μετά την έγκριση της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής, θα γίνει η διάνοιξη της συγκεκριμένης οδού, ώστε να ακολουθήσουν τα έργα που προβλέπονται. Υπενθυμίζεται ότι η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής συντάχθηκε ύστερα από αίτημα της ΔΕΥΑΚ, με σκοπό την κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων, για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Γ) Η οδός Μπουλούκου έχει διανοιγεί στο μεγαλύτερο τμήμα της και έχει παραμείνει ένα μικρό αδιάνοικτο τμήμα. Για το τμήμα αυτό αναμένεται ο προσδιορισμός της τιμής μονάδος, ώστε να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης και η δίκη θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσει η πλήρης διάνοιξη του δρόμου

Δ) Η οδός Βουλγαροκτόνου, που οδηγεί στη Ναυαρίνου, προβλέπεται να διανοίγει μέσω του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν αναρτηθεί οι πίνακες επικειμένων και προχωρεί η προδικαστική διαδικασία, προκειμένου να οριστεί η τιμή μονάδος για την αποζημίωση των ιδιοκτητών, ώστε να διανοιγεί και ο δρόμος αυτός, ο οποίος θα αποφορτίσει κυκλοφοριακά την παραλιακή περιοχή.