Διανομή πορτοκαλιών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διανομή πορτοκαλιών, ποικιλίας ναβαλίνεν, ποσότητας περίπου 70 τόνων, τα οποία προέρχονται από τους Συνεταιρισμούς Αμυκλών Λακωνίας και Αργολική Γη. Η δαπάνη καλύπτεται από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πορτοκάλια, σε συσκευασίες 4 κιλών, θα διανεμηθούν σε 6.100 μαθητές των 67 Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Καλαμάτας. Σε κάθε μαθητή Νηπιαγωγείου αντιστοιχούν 2 διχτάκια, 4 κιλών το καθένα και σε κάθε μαθητή Δημοτικού 3 διχτάκια.
Για τις ανάγκες της διανομής θα χρησιμοποιηθεί το βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας και οχήματα του Δήμου.