Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Μεσσήνης την Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Ιουνίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Μεσσήνης την Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 (ώρες 8:00-14:00), στο Δημαρχείο Μεσσήνης, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), όπου συμμετέχει ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης  της  Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Τα είδη που θα διανεμηθούν στις οικογένειες είναι: είδη παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη οπωροπωλείου, τυριά  και είδη βασικής υλικής συνδρομής.

Οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με sms για την ημέρα διανομής.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕΒΑ και για το λόγο αυτό οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ τόσο του δικαιούχου όσο και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους καθώς επίσης και την Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής (από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.) ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για περισσότερες πληροφορίες: τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, τηλ. 2722360150.