Διαρκής η απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας από τη δημοτική αρχή Νίκα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας της 8ης Αυγούστου 2017 δεν υπήρξε απαρτία αφού μεγάλος αριθμός δημοτικών συμβούλων κυρίως της συμπολίτευσης δεν παρευρίσκοντο στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου.

Οι μειοψηφίες του Δήμου Καλαμάτας σύσσωμες αποφάσισαν να απόσχουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την διαρκή απαξίωση της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου από τον κο Νίκα.

Η απαξίωση αυτή έχει εκφραστεί με πολλές και διαφορετικές πρακτικές:

1.Δεν υπάρχει σταθερή ώρα και μέρα για την συνεδρίαση του Δ.Σ., αφού κάθε συνεδρίαση γίνεται σε διαφορετική κάθε φορά ώρα και μέρα και όχι την προβλεπόμενη (Πέμπτη 8μμ) Ειδικά η συνεδρίαση σε εργάσιμες ώρες (2μμ) για την πλειονότητα των εργαζομένων δημοτικών συμβούλων δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην εργασία τους αλλά και στην άσκηση των αυτοδιοικητικών τους καθηκόντων. Η λύση είναι μία να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα που είναι συνεδρίαση την προβλεπόμενη ώρα και μέρα (Πέμπτη 8μμ). Μόνο σε περίπτωση επειγουσών καταστάσεων όπως έχει συμβεί κατά το παρελθόν οι μειοψηφίες δέχονται να γίνονται έκτακτα δημοτικά συμβούλια σε διαφορετική ώρα και μέρα.

2.Οι δημοτικές παρατάξεις των μειοψηφιών δεν μπορούν να εισάγουν θέμα στην ημερήσια διάταξη παρόλο που έχουν την σύμφωνη γνώμη των μειοψηφιών. Συγκεκριμένα ενώ εστάλη έγκαιρα από τον υπογράφοντα το επίκαιρο και μείζον θέμα προς συζήτηση “Διαχείριση των απορριμμάτων στην Μαραθόλακκα” το οποίο έχει σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις δεν συμπεριελήφθη από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης στις 8/8/2017 αφού όπως ανέφερε δεν είχε την σύμφωνη γνώμη του δημάρχου. Αντίθετα με μεγάλη ευκολία εισάγονται από τη δημοτική αρχή εκτός ημερήσιας διάταξης σημαντικά θέματα που «συζητούνται» με συνοπτικές διαδικασίες.

3.Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της δημοτικής αρχής η αντιπολίτευση φιμώνεται αφού διακόπτεται συστηματικά η εισήγηση των μειοψηφιών για μείζονα θέματα της πόλης.

4.Δεν έχει παραχωρηθεί γραφείο στη μειοψηφία στο νέο Δημαρχείο, ούτε έχει εξασφαλιστεί καμία γραμματειακή υποστήριξη πράγμα που δυσχεραίνει την άσκηση των καθηκόντων της αλλά και την επικοινωνία της με τους δημότες. Έχει γίνει σχετική έγγραφη καταγγελία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά η δημοτική αρχή κωφεύει. Επανειλημμένα έχω καταγγείλει ότι επιστολές και καταγγελίες των δημοτών προς την αντιπολίτευση “εξαφανίζονται” αφού δεν υπάρχει ούτε καν θυρίδα επικοινωνίας των μειοψηφιών.

5.Ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ενώ έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη από την αντιπολίτευση.

6.Η ιστοσελίδα του Δήμου έχει μετατραπεί σε γραφείο τύπου του δημάρχου αφού προβάλλονται οι προσωπικές απόψεις του δημάρχου ενώ η αντιπολίτευση απουσιάζει παντελώς από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα ενώ από τις περιλήψεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου απουσιάζουν οι ερωτήσεις της αντιπολίτευσης.

Αυτές ακριβώς οι μεθοδεύσεις από την συγκεκριμένη διοίκηση παρεμποδίζουν συστηματικά τη λειτουργία των μειοψηφιών με ξεκάθαρο στόχο να μην γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος της δημοτικής αρχής από την αντιπολίτευση.

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας

Δήμου Καλαμάτας