Δικαίωση Λεβεντάκη από Ορκωτούς Ελεγκτές στο Δ.Σ. Τριφυλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας παρίστανται οι Ορκωτοί Ελεγκτές του Δήμου, για να παραδώσουν το Πιστοποιητικό Ελέγχου για το έτος 2017 που αφορά την προηγούμενη Δημοτική Αρχή Κατσίβελα.

Στο πιστοποιητικό ελέγχου, υπάρχει μία παρατήρηση που αφορά τη μεταφορά των παγίων από το Δήμο Τριφυλίας στη ΔΕΥΑΤ αξίας 1.134.904,57 €. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές αμφισβητούν την αξία αυτών των παγίων που μεταφέρθηκαν στην ΔΕΥΑΤ όσο και στην ακριβή ονομασία τους.

Ο Γιώργος Λεβεντάκης – Δήμαρχος τους έκανε ερώτηση σχετικά με αυτό το γεγονός, και η απάντηση που έδωσαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές ήταν η εξής: Εμείς διατηρούμε επιφυλάξεις για αυτή τη μεταφορά και χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Επίσης ο Δήμος Τριφυλίας έχει για το έτος 2019, ποσό αξίας 750.000 ευρώ τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που πρέπει να πληρωθούν άμεσα και ακολουθούν περίπου άλλες 300.000 ευρώ. Οι ανωτέρω αγωγές προήλθαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Κ. Κατσίβελα και των συνεργατών του, από αρκετές αναθέσεις τις οποίες έχει καυτηριάσει ο νυν Δήμαρχος.

Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Λεβεντάκης – Δήμαρχος, προεκλογικά αναφερόταν στο έκτόπισμα της ΔΕΥΑΤ και τις πολλαπλές αναθέσεις του κ. Κατσίβελα και των συνεργατών του. Επίσης υποστήριξε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα πάνε άμεσα στο Εισαγγελέα όπως και πολλά άλλα στοιχεία που έχει στη κατοχή του για να δοθούν εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει στο Δήμο Τριφυλίας και στη ΔΕΥΑΤ.

ΓΙΑΝ. ΜΠ.