ΔΚΒΚ: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας εξυπηρέτησης κοινού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, βάσει της υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 71342 (ΦΕΚ 4899 6.11.2020) απόφασης αναστέλλει την εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία (δανεισμός-επιστροφή βιβλίων, χρήση αναγνωστηρίου και Δημόσιου Κέντρου  Πληροφόρησης) για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2020 έως Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2020.
Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες θα παραμείνουν ανοιχτές με το απαραίτητο
προσωπικό.
Όλα τα δανεισμένα τεκμήρια τα οποία πρέπει να επιστραφούν στο συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα θα ανανεώνονται αυτόματα από εμάς έως την επανέναρξη της πλήρους
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
Τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας καθημερινά στο 2721096818 ή στο mail@vivlkkal.mes.sch.gr ζητώντας σχετικές πληροφορίες.
Μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης
(https//kalamata.publiclibrary.gr/), να διαχειρίζονται το λογαριασμό τους και να κάνουν τις κρατήσεις τους ηλεκτρονικά.
Επιπλέον, συστήνουμε τη χρήση ψηφιακών πόρων από Βιβλιοθήκες της Ελλάδας, όπως:
του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης (http://ereading.nlg.gr /), των ηλεκτρονικών πηγών της Εθνικής Βιβλιοθήκης (http://search.nlg.gr /), των ψηφιοποιημένων εφημερίδων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της
Εθνικής Βιβλιοθήκης
Με την ευχή να είμαστε όλοι ασφαλείς και την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά σύντομα!