Δράση στα ΚΔΑΠ για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας & Κ.Ε Φάρις πραγματοποίησαν τον μήνα Φεβρουάριο ενημερωτική δράση στα παιδιά για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης με θέμα «Κατανάλωση και Ρύποι».

Η δράση περιελάμβανε την εκπαίδευση των ωφελουμένων για τη σύνδεση των καταναλωτικών αγαθών με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος μέσω του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής στη διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος, του οικολογικού αποτυπώματος του καθενός ξεχωριστά και πως μπορεί να το μειώσει.

Επίσης τη δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Εμπόριο Ρύπων» για τη βιωματική εκπαίδευση των ωφελουμένων.

Σκοπός της δράσης ήταν η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η εκπαίδευση των ωφελουμένων μας σχετικά με την επιβάρυνση του πλανήτη από τις καταναλωτικές μας συνήθειες και τα προβλήματα που επιφέρει η υπερκατανάλωση.

Στόχοι της δράσης ήταν η από μικρή ηλικία εκπαίδευση των παιδιών και η ενεργοποίησή τους σε δράσεις που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή, την Οικολογία και την Περιβαλλοντική Ευαισθησία.