Δράση των ΚΔΑΠ για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις πραγματαποίησαν ενημερωτική δράση για τα παιδιά, ως προς την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης, με θέμα «Οι σωματικές διαφοροποιήσεις ανά φύλο».

Από την παρουσίαση που επιλέχθηκε, υπήρξε εστίαση στις σωματικές διαφοροποιήσεις ανά φύλο κατά την προεφηβική ηλικία καθώς και στην έναρξη και διάρκεια των αλλαγών αυτών.

Η ενημέρωση βοηθάει τα παιδιά να αποδεχτούν όλες τις αλλαγές που θα συμβούν στο σώμα τους κατά την είσοδο τους στην εφηβική ηλικία καθώς και να μεταβούν ομαλά στην μετέπειτα ενήλικη ζωή τους.