Δράση των ΚΔΑΠ για τη δημιουργία πρότυπων φιλάθλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις πραγματοποίησαν δράσεις με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού με θέμα “Δημιουργία Πρότυπων Φιλάθλων”.

Τα παιδιά ενημερώθηκαν ότι πρέπει να γίνει πλέον βίωμα στον καθένα που ασχολείται με τον αθλητισμό, ότι η βία δεν χωράει στα γήπεδα. Το ζητούμενο στον αθλητισμό είναι η ένταση και οι συγκινήσεις, με την καλώς όμως, εννοούμενη σημασία τους. Πράξεις βίας εκτός από το άθλημα υποβαθμίζουν και την ίδια την προσωπικότητα αυτού που παρασύρεται. Σκοπός του project ήταν η ανθρωπιστική παιδεία, η μετάγγιση αξιών ζωής, η ενίσχυση της κριτικής ικανότητας των νέων, η δημιουργία συναγωνιστικού και όχι ανταγωνιστικού κλίματος και η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ευγενούς άμιλλας