Δυνατότητα για κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων των δήμων της Μεσσηνίας από την 1η του νέου χρόνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από την 1η του ερχόμενου χρόνου είναι δυνατόν να ξεκινήσει, για όσους δήμους της Μεσσηνίας το επιθυμούν, η διαχείριση των απορριμμμάτων τους στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ κεντρικής διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αυτό γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, στην Τρίπολη, στη συνάντηση που  -μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση της Περιφέρειας προς το σύνολο των δήμων της Μεσσηνίας- είχε με τους 5 από τους 6 δημάρχους της εν λόγω Περιφερειακής Ενότητας, καθώς ο δήμος της μεσσηνιακής πρωτεύουσας δεν μετείχε με εκπρόσωπό του.

Όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, η πιο πάνω δυνατότητα -με δεδομένο ότι ορισμένοι από τους δήμους της Μεσσηνίας έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα, όπως της Μεσσήνης και της Τριφυλίας- θα γίνει συνδυαστικά, αξιοποιώντας και το κύτταρο στην Καλλιρρόη, το οποίο θα λειτουργήσει με όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις που προβλέπει η σύμβαση.

Δηλαδή, η επεξεργασία των απορριμμάτων θα γίνεται στην Παλαιόχουνη και το υπόλειμμα θα επιστρέφει στην πιο πάνω περιοχή του Δήμου Οιχαλίας.

Ειδικότερα, οι δήμοι της Μεσσηνίας θα μεταφέρουν τα απορρίμματα στην Καλλιρρόη απ’ όπου θα τα παραλαμβάνει η διαχειρίστρια εταιρεία, θα τα προωθεί για επεξεργασία στην Παλαιόχουνη και θα επιστρέφει το υπόλειμμα στην Καλλιρρόη.

Η επιβάρυνση των μεσσηνιακών δήμων θα αφορά μόνο στην μεταφορά των απορριμμάτων ως την Καλλιρρόη και στην διαχείριση, ωστόσο για διάστημα ενός μηνός, ενδεχομένως και μεγαλύτερο, η μοναδική επιβάρυνση των δήμων θα είναι η μεταφορά μέχρι την πιο πάνω περιοχή.

Όπως τονίστηκε στη σημερινή σύσκεψη, η πιο πάνω διαδικασία -η οποία, σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια των δήμων- θα γίνει βάσει προγραμματικών συμβάσεων που θα συναφθούν μαζί τους, ενώ θα υπάρξει και η έκδοση σχετικής ΚΥΑ. Στο πλαίσιο αυτό, εξυπακούεται ότι οι όποιοι ΧΑΔΑ ή άλλοι ημιπαράνομοι χώροι διαχείρισης λειτουργούν ακόμα στη Μεσσηνία, θα κλείσουν.

Ωστόσο, στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι ο εν λόγω σχεδιασμός είναι προσωρινός, καθώς σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η ολοκληρωμένη διαχείριση και στη Μεσσηνία -όπως και στους Δήμους Μεγαλόπολης και Γορτυνίας που υπάγονται επίσης στην διαχειριστική ενότητα την οποία θα εξυπηρετεί, μαζί με τη Μεσσηνία, η μονάδα της Καλλιρρόης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στην ίδια συνάντηση συζητήθηκε επίσης και το θέμα των περίπου 400 τόνων πλαστικών απορριμμάτων στην περιοχή του Δήμου Τριφυλίας. Για το ζήτημα αυτό έγινε γνωστό ότι μέσα στην εβδομάδα θα γίνει επεξεργασία τρόπων αντιμετώπισης και στη συνέχεια θα υπάρξει πρόταση προς τον δήμο ως προς την διαχείρισή τους.