Δύναμη Δημιουργίας: Υποψήφιοι της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
FB : www.facebook.com/kotsiaris

Οι υποψήφιοι της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης με το συνδυασμό Δύναμη Δημιουργίας είναι οι εξής:

1. Αθανασακόπουλος Σταύρος του Αποστόλου
2. Βαρανάκη Θεοδώρα του Ματθαίου
3. Βέργη Μαρία του Γεωργίου
4. Θωμόπουλος Αριστείδης του Βασιλείου
5. Καμαρινοπούλου Φιλάνθη (Λίνα) του Γεωργίου
6. Κωνσταντόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου
7. Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
8. Παπαγιάννη Παναγιώτα (Γιούλη) του Γεωργίου
9. Παναγιωτόπουλος Κυριάκος του Ιωάννη
10. Ρούτσης Νικόλαος του Παναγιώτη
11. Τσοπανάκης Αρτέμης του Παναγιώτη