Δ.Σ. Καλαμάτας: Θετική γνώμη για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Δημιουργία υδατοδρομίου Λιμένα Καλαμάτας»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Θετική γνώμη επί του θέματος «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Δημιουργία υδατοδρομίου Λιμένα Καλαμάτας”» εξέφρασε το Δ.Σ. κατά την 23η/2020 συνεδρίασή του με τηλεδιάσκεψη.

Το υδατοδρόμιο θα περιλαμβάνει χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις πολύ μικρού μεγέθους. Επιπλέον θα χρησιμοποιούνται θαλάσσιοι διάδρομοι για την προς – αποθαλάσσωση των υδροπλάνων.

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις προτείνεται να χωροθετηθούν στη δυτική προβλήτα, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας. Εντός της χερσαίας επιφάνειας του υδατοδρομίου θα εγκατασταθεί προκατασκευασμένος, μετακινούμενος οικίσκος, για την εξυπηρέτηση των επιβατών των υδροπλάνων και του πτητικού έργου γενικότερα.

Η επιφάνεια του οικίσκου θα είναι 50,0 – 60,0 τ.μ., ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Η επιφάνεια αυτή κρίνεται επαρκής καθώς, σύμφωνα με την πργ. 2β του Ν. 4568/2018, κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2 τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη. Θα περιλαμβάνει χώρους για την έκδοση και έλεγχο των εισιτηρίων, την αναμονή των επιβατών και τη φύλαξη των αποσκευών τους καθώς και χώρους υγιεινής.

Για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων θα εγκατασταθεί μια πλωτή προβλήτα σχήματος “Γ”, διαστάσεων εκάστου κλάδου 4,0 Χ 20,0 μ. περίπου. Η πλωτή προβλήτα θα συνδυάζεται με γέφυρα (ράμπα) για τη γεφύρωση του υψομετρικού χάσματος της επιφάνειας του νερού με την επιφάνεια της σταθερής, δυτικής προβλήτας του λιμένα.

Επιπλέον, το υδατοδρόμιο Καλαμάτας θα περιλαμβάνει και νοητή, θαλάσσια επιφάνεια (διάδρομοι προς-αποθαλάσσωσης) για τη διενέργεια των διαδικασιών προς-αποθαλάσσωσης. Οι διάδρομοι αυτοί “χωροθετούνται” εξωτερικά του λιμένα της Καλαμάτας.

Τα υδροπλάνα που θ’ αναλάβουν το πτητικό έργο μπορούν να μεταφέρουν 19 επιβάτες.

Όσον αφορά το πτητικό έργο, αυτό αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά και αγγίζοντας, σε βάθος πενταετίας, τα είκοσι ζεύγη πτήσεων (αφίξεις – αναχωρήσεις) ημερησίως.

Για τις εργασίες και τις κατασκευές που θα γίνουν, η μελέτη καταγράφει:

«Τόσο ο οικίσκος εξυπηρέτησης όσο και οι πλωτές προβλήτες και η ράμπα πρόσβασης αποτελούν κατασκευές πολύ μικρού μεγέθους. Ουσιαστικά είναι τεχνικά έργα που θα προκύψουν με τη μέθοδο της προκατασκευής. Θα μεταφερθούν στο λιμένα της Καλαμάτας δηλαδή, έτοιμα κομμάτια, που θα συναρμολογηθούν επί τόπου. Η κατασκευή εκτιμάται ότι θα γίνει σε μία φάση, η οποία δεν αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα.

Στη φάση της λειτουργίας, το υδατοδρόμιο δεν αναμένεται να προκαλέσει άξια λόγου επιβάρυνση στο περιβάλλον του λιμένα και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα».