Εγγραφο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα σχετικά με την ενημέρωση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας προς τη νέα περιφερειακή Αρχή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρης ενημέρωση για κάθε θέμα που αφορά στον οποιοδήποτε τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα παρέχεται από τις υπηρεσίες της στον εκλεγμένο περιφερειάρχη Πελοποννήσου και σε όποιο από τα μέλη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με σχετικό έγγραφό του προς τους γενικούς διευθυντές των υπηρεσιών, τους επισημαίνει πως κατά το χρονικό διάστηµα από την Παρασκευή 15 έως και την Παρασκευή 29 τρέχοντος Δεκεμβρίου -κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι- οφείλουν “να μεριμνούν για τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε ο εκλεγείς περιφερειάρχης και οι επικεφαλής των επιλαχόντων συνδυασμών, να λαμβάνουν γραπτά ή/και προφορικά, κάθε αιτούµενη πληροφορία και ενηµέρωση, κάθε στοιχείο αναφορικά µε την λειτουργία των Διευθύνσεων οι οποίες οργανικά ανήκουν στην Γενική Διεύθυνση στην οποία προΐστανται”.

Επιπλέον, με το ίδιο έγγραφό του, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας καλεί τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες “να συνδράµουν την συγκεκριμένη διαδικασία ενημέρωσης, δεδομένης της κρισιµότητας για την ομαλή λειτουργία της Περιφέρειας κατά την έναρξη της περιφερειακής περιόδου 2024 – 2028 σε διοικητικό επίτεδο καθώς και στο επίπεδο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων”.

Το ίδιο έγγραφο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα, µε συνημµένο πίνακα στοιχείων, των οργανικών μονάδων που απαρτίζουν κάθε Γενική

Διεύθυνση και των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) του οικείου Γενικού Διευθυντή, έχει κοινοποιηθεί τόσο προς τον εκλεγμένο περιφερειάρχη, όσο και προς τους επικεφαλής των επιλαχόντων συνδυασμών της περιόδου 2024 – 2028.

Εξ άλλου, εν όψει της διαδικασίας της ορκωμοσίας και της εγκατάστασης της Περιφερειακής Αρχής περιόδου 2024 – 2028, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα -και στο πλαίσιο συνεννόησης µε την νέα Περιφερειακή Αρχή για την ρύθμιση διοικητικής και οικονοµικής φύσεως θεμάτων-, υπεύθυνοι ορίστηκαν, αφ’ ενός ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμένος αναπληρωτής του περιφερειάρχη Π. Νίκα και αφ΄ετέρου η γενική διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αγγελική Πουλοπούλου.