Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το βιολογικό καθαρισμό Πεταλιδίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα έργο αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πνοής για την προστασία της ευρύτερης περιοχής του Πεταλιδίου και του Μεσσηνιακού κόλπου, δρομολογείται από τον Δήμο Μεσσήνης.

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, με την αριθμ. πρωτ: οικ. 218028/3-12-20 (ΑΔΑ: ΨΘΛΩΟΡ1Φ-ΝΕΙ), ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για το έργο «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου» στη θέση Άγιος Γεώργιος της Δ.Ε. Πεταλιδίου.

Με αυτή την απόφαση κλείνει ένας κύκλος προσπαθειών προκειμένου να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το ανωτέρω έργο, μία διαδικασία επίπονη και χρονοβόρα και σε συνδυασμό με την ήδη συνταγμένη οριστική μελέτη, απομένει μόνο η αναζήτηση και εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να επιτευχθεί ένα έργο μεγίστης σημασίας.

Σκοπός του έργου είναι η χρηστή διαχείριση των ακαθάρτων του ευρύτερου οικισμού του Πεταλιδίου με την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Η δημιουργία των δικτύων θα οδηγήσει στην υλοποίηση ολοκληρωμένων και σύγχρονων έργων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της περιοχής.

«Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην πρόοδό του, που με την εξεύρεση της χρηματοδότησης και τη δημιουργία του, θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά μια τεράστια περιοχή», δήλωσε ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος.