Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κυκλοφορίας στις οδούς Αύρας και Μεσογείων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην έγκριση των προτεινόμενων ρυθμίσεων κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης, με την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης για την υλοποίηση των ρυθμίσεων σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη σχετική εισήγηση (δείτε ΕΔΩ), προέβη το Δ.Σ. κατά την 13η/2023 συνεδρίασή του.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

1. Μονοδρόμηση της οδού Αύρας μεταξύ των οδών Κρήτης και Ναυαρίνου με κατεύθυνση προς νότο (προς την οδό Ναυαρίνου).

2. Στάθμευση και στις δύο πλευρές της οδού Αύρας μεταξύ των οδών Κρήτης και Ναυαρίνου.

3. Μονοδρόμηση της οδού Μεσογείων με κατεύθυνση προς βορρά (προς την οδό Κρήτης).

4. Στάθμευση στη μία πλευρά της οδού Μεσογείων.

5. Θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ./ ώρα στην οδό Μεσογείων και στην οδό Αύρας στο τμήμα μεταξύ των οδών Κρήτης και Ναυαρίνου.

Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προκειμένου για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας και τεχνικό έλεγχο, ώστε να εκδοθεί Απόφαση και να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.