Εγκρίθηκε έργο 9 εκατ. € της ΔΕΥΑ Καλαμάτας για προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απόφαση ένταξη έλαβε η Πράξη «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας – Φάση Β» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 9 εκατ. € που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, με δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς μία ακόμα διεκδίκηση που είχαμε ως Δήμος και ΔΕΥΑ Καλαμάτας είχε θετική έκβαση. Πρόκειται για το έργο της αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 9 εκατ. € που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων καθώς όλου του απαραίτητου τεχνικού και ψηφιακού εξοπλισμού.

Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα ακόμα έργο, που σε συνδυασμό με τα όσα μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί αλλά και τα έργα που είναι σε εξέλιξη, τοποθετούν τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας σε θέση οδηγού στο μέλλον.

Το έργο αφορά -μεταξύ άλλων- την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 6.500 ψηφιακών υδρομετρητών στην περιφέρεια του Δήμου, την τοποθέτηση 36 ψηφιακών κεντρικών υδρομετρητών στους αγωγούς του συνδέσμου ύδρευσης, 57 αυτόματες ηλεκτροβάνες ελέγχου του δικτύου μέσα στην πόλη, καθώς και επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με στόχο τον άμεσο εντοπισμό των διαρροών και τον έλεγχο ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Και φυσικά όλα αυτά έρχονται σε συνεχεία του Συστήματος Τηλεδιαχείρισης που διαθέτει η ΔΕΥΑ Καλαμάτας, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.

Ως Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας οφείλω να ευχαριστήσω τις Υπηρεσίες για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και κατάλληλης προετοιμασίας».