Εγκατάσταση διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας το αίτημα της Διοίκησης του Νοσοκομείου Καλαμάτας που αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση του συγκροτήματος διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων συνολικής δαπάνης 150.000€

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας Γιώργος Μπέζος δἠλωσε:

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (Ξανθός-Πολάκης) αντιλαμβανόμενη την μεγάλη σημασία της υλοποίησης του πιλοτικού έργου προμήθειας και εγκατάστασης του συγκροτήματος διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων στο Νοσοκομείο μας, ενέκρινε το αίτημα επιχορήγησης που υποβάλαμε για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης του έργου προυπολογισμού 150.000€.

Θυμίζω ότι η εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί συνολικά στο ΕΣΥ, από την αυτο-διαχείριση των μολυσματικών αγγίζει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως.