Εκδήλωση για του Αγιαννιού στην Πύλα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλας οργανώνει το Σάββατο 24 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ. στην Πλατεία για την αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα με κάψιμο στεφανιών. Στη βραδιά θα βρίσκεται η χοροδιδάσκαλος Κατερίνα Τζούνου και από τις κυρίες του Συλλόγου θα προσφερθεί ρίγαναδα. Επίσης θα υπάρχει λαχειοφόρος.