Εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Πεταλιδίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής του πολιτικής,  πέτυχε  την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Πεταλιδίου.

Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι πολύ σπουδαία διότι με τη λειτουργία των ΚΔΑΠ, προωθείται η απασχόληση και η επανένταξη ανέργων (κυρίως γυναικών) στην αγορά εργασίας. Η δράση αυτή αποτελεί στην ουσία ένα μέτρο προώθησης της πολιτικής ίσων ευκαιριών απασχόλησης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Σημειώνεται πως τα ΚΔΑΠ είναι δομές που μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά, με πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά δημιουργικές δραστηριότητες. Λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου και φιλοξενούν παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου (5 έως 12 χρόνων).

Σύντομα πρόκειται να ενημερωθούν οι γονείς για τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των παιδιών.