Καλαμάτα: Εκκινεί η α’ φάση του έργου «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατειάς 23ης Μαρτίου»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαθίσταται η ανάδοχος εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. και εκκινεί η α’ φάση του έργου «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατειάς 23ης Μαρτίου», σύμφωνα με την εργοταξιακή κυκλοφοριακή μελέτη – εργοταξιακή σήμανση που έχει εγκριθεί. Το έργο θα εκτελεστεί σε τέσσερις φάσεις (δείτε ΕΔΩ), προκειμένου να υπάρξει η δυνατόν λιγότερη όχληση.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.452.500,00€ και συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ανάδοχος του έργου έχει αναδειχθεί η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 23,67%.

Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (δείτε ΕΔΩ).

Σήμερα, Παρασκευή 4 Μαΐου 2023, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ανδρέα Καραγιάννη, του Αντιδημάρχου Δημήτρη Μαστραγγελόπουλου και μηχανικών του Δήμου και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έλαβε ενημέρωση από τον υπεύθυνο του έργου για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, το οποίο κατά την α’ φάση εκτιμάται σε τέσσερις μήνες. Τις επόμενες ημέρες ταυτόχρονα με τον εργολάβο θα παρέμβει και η ΔΕΥΑ Καλαμάτας με δικά της συνεργεία προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης των δικτύων της.