Εκκινεί το έργο βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση εργασίας, υπό τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»,  πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, στο Δημαρχείο Καλαμάτας.

Κατά τη συνάντηση, παρουσία των Αντιδημάρχων Δημήτρη Μαστραγγελόπουλου και Ανδρέα Καραγιάννη, της Διευθύντριας και στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υπήρξε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών υλοποίησης του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 2,8 εκατ. €, το οποίο εκκινεί άμεσα.

Το εν λόγω έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», έχει σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας εντός του αστικού χώρου της πόλης της Καλαμάτας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε 230 επικίνδυνα σημεία (αντικατάσταση οδοστρώματος, διαβάσεις πεζών κ.ά.).