Ελένη Ιωαννίδη – «Σύμβολο της Ελληνίδας μητέρας του Έπους του 1940»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η Ελένη Ιωαννίδη δεν λύγισε ούτε στον θάνατο. Ιδίως οι Κυπαρίσσιοι το γνωρίζουν πολύ καλά. Πρόκειται για την γυναίκα που ανακηρύχτηκε σύμβολο της Ελληνίδας μάνας του ’40. Η Ελένη Ιωαννίδη αποτέλεσε μία από τις εκατοντάδες μάνες που έχασαν τα παιδιά τους στον πόλεμο. Βρήκε όμως το κουράγιο κι έστειλε ένα συγκλονιστικό τηλεγράφημα στον τότε Πρωθυπουργό, Αλέξανδρο Κορυζή, λέγοντάς του, ότι για την Πατρίδα θα θυσίαζε και τα υπόλοιπα παιδιά της.

«Προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Αλ. Κορυζήν

Ο υιός μου Ευάγγελος Ιωάννου Ιωαννίδης απωλέσθη εις τας επιχειρήσεις της Κλεισούρας. Παρήγγειλα εις τους τέσσαρας ήδη υπηρετούντας Χρήστον, Κώσταν, Γεώργιον και Νίκον Ιωάννου Ιωαννίδην να εκδικηθώσιν τον θάνατον του αδελφού των.

Κρατώ εις εφεδρείαν άλλους τέσσαρας Πάνον, Αθανάσιον, Γρηγόριον και Μενέλαον Ιωάννου Ιωαννίδην, κλάσεων 1917 και νεωτέρων. Παρακαλώ κληθώσιν ονομαστικώς και ούτοι εις πάσαν περίπτωσιν ανάγκης της πατρίδας ή τυχόν απωλείας ετέρου τέκνου μου προς εκδίκησιν εχθρού.

Γνωρίσατε βασιλέα μας ότι ύστατον επιφώνημά μου θέλει είναι:

Ζήτω η Πατρίς!

Ελένη Ιωάννου Ιωαννίδου,

Κυπαρισσία 2 Φεβρουαρίου 1941»

Η Ελένη Ιωαννίδου έχει τιμηθεί ως γνωστόν από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής και τον τότε Δήμο Κυπαρισσίας, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, όπου ανακηρύχθηκε «σύμβολο της Ελληνίδας μητέρας του Έπους του 1940» και το 2009 πραγματοποιήθηκαν στην ιστορική πόλη, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός της.

Γ. ΜΠΟΖΙΚΑΣ