Ελεγχόμενη στάθμευση στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας (video)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η αύξηση των πελατών της Αγοράς (ΚΑΚ) και η εξυπηρέτησή τους οδηγούν τη Δημοτική Αρχή στην επιβολή ελεγχόμενης στάθμευσης στο βόρειο parking της Αγοράς. Η ελεγχόμενη στάθμευση θα είναι ΔΩΡΕΑΝ για μία (1) ώρα, θα ισχύει μόνο το Σάββατο και θα ελέγχεται από τη Δημοτική Αστυνομία.

Τα οχήματα των πωλητών, που συνήθως καταλαμβάνουν αυτό το χώρο, θα σταθμεύουν σε χώρους που θα διαθέσει ο Δήμος βορειότερα.

Το θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης στις 15/2.