Ενημέρωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας για τον γλοιοσπόριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ανακοινώνει στους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής μας, ότι το επόμενο διάστημα του Σεπτεμβρίου και πριν τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές είναι κατάλληλο για αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου της ελιάς , μέσω εφαρμογής προληπτικών ψεκασμών.

            Το γλοιοσπόριο είναι μύκητας  που προσβάλει όλα τα όργανα της ελιάς (φύλλα , άνθη) αλλά κυρίως προκαλεί  σήψη του ελαιοκάρπου. Τα συμπτώματα  εμφανίζονται στους ώριμους καρπούς ή  σε αυτούς που βρίσκονται κοντά στο στάδιο της ωρίμανσης

            Συνθήκες οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα είναι η υψηλή υγρασία και η θερμοκρασία μεταξύ 10 και 25Ο C.

             Οι συνθήκες που επικρατούν κατά τόπους στην περιοχή μας, είναι ευνοϊκές για προσβολές  από το μύκητα, γι αυτό οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προχωρούν σε ψεκασμούς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (περιοχές με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, περιοχές όπου την προηγούμενη περίοδο υπήρξαν σημαντικά προβλήματα προσβολών, ελαιώνες  που την προηγούμενη άνοιξη εμφάνισαν προσβολές σε φύλλα ή και άνθη  .

             Οι ψεκασμοί θα πρέπει να  γίνονται με εγκεκριμένα σκευάσματα ,όπως φαίνονται στον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα και να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ασφαλείας  και το διάστημα ανάμεσα στην εφαρμογή και τη συλλογή του καρπού το οποίο είναι από 7 έως 28 ημέρες.

 

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

(ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
DODINE (ΝΤΟΝΤΙΝ) 15
PYRACLOSTROBIN(ελιά Καλαμών) 28
CALCIUM COPPER SULFATE, σε Cu

(ΧΑΛΚΟΣ, ΒΟΡ∆ΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ)

21
COPPER OXYCHLORIDE, σε Cu

(ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)

21
TRIBASIC COPPER, σε Cu

(ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ )

21
COPPER HYDROXIDE, σε Cu     (Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ) 21
COPPER OXIDE, σε Cu

(ΥΠΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ)

21