Ενημερωτική δράση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των Ρομά, επισκέφθηκαν τους καταυλισμούς Ρομά  της Αγίας Τριάδας, της Λαγκάδας Ασπροχώματος και της Σπερχογείας προκειμένου να ενημερώσουν για το πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.), της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.