Ενημερωτική εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,
η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,
σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:

α) «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και
β) «Επιχειρούμε Έξω»

στις 21/03/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών