Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πρόταση για Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας & Θάλασσας Δήμου Καλαμάτας στη Μ. Μαντίνεια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνέχεια θετικής αξιολόγησης πρότασης του Δήμου Καλαμάτας, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ με απόφαση του προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER η πράξης με τίτλο «Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας & Θάλασσας Δήμου Καλαμάτας». Πρόκειται για πράξη στο πλαίσιο της πρόσκλησης, με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Φ. Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., συνολικού προϋπολογισμού 330.000,00€.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η ανέγερση ενός κτηρίου στην Τ.Κ. Μικράς Μαντίνειας, το οποίο θα στεγάζει μουσειογραφική έκθεση προβολής και ανάδειξης της ναυτικής παράδοσης της περιοχής, μέσω της προβολής της αλιευτικής δραστηριότητας στον Μεσσηνιακό κόλπο ανά τα χρόνια. Παράλληλα το κτήριο θα λειτουργήσει ως κέντρο προβολής της εξέλιξης και της συμβολής της αλιείας στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και ως κέντρο παρατήρησης της ιχθυοπανίδας και των αλιευμάτων στην ευρύτερη περιοχή του μεσσηνιακού κόλπου.

Η πράξη αποτελείται από δύο επιμέρους Υποέργα :

Υποέργο 1 : Ανέγερση κτηρίου στέγασης έκθεσης προβολής Αλιείας & Θάλασσας Δήμου Καλαμάτας

Υποέργο 2: Περιεχόμενο εκθεσιακού κέντρου