Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και για την προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιεί κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της, (από πίστα κάρτ – δυτική παραλία Καλαμάτας μέχρι Μ. Μαντίνεια).

Κατά τη μέτρηση του Μαίου 2017 διεπιστώθη από τα ευρήματα ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Ποιότητα νερών κολύμβησης

ΜΑΙΟΣ 2017

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας

10/5/2017

Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Σ

Α/A Σημείο δειγματοληψίας

Ολικά κολ/ειδή

Ε. Coli

Εντερόκοκκοι

1 Αγωγός

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

2 Κορδίας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

3 Νέδοντας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

4 Ανάσταση

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

5 Εσπέρια

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

6 Ελίτ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

7 Φιλοξένια

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

8

Αλμυρός

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

9

Μαντίνεια

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ( G )

500 / 100 ml

50/100ml

100 / 100 ml

ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ( I )

10.000 / 100ml

100/100ml