Εξελέγησαν το νέο προεδρείο του Δ.Σ. Μεσσήνης και τα μέλη των Επιτροπών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξελέγη χθες Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης για την περίοδο από 9 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 καθώς και τα μέλη των Επιτροπών.

Από  τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα 31.

Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου που αναδείχθηκε από τη διαδικασία έχει ως εξής: πρόεδρος ο Νικόλαος Φύκιρης, αντιπρόεδρος ο  Νικόλαος Ξενόγιαννης και γραμματέας ο Γιάννης Λάσκαρης.

Στη συνέχεια, εξελέγησαν τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Πρόεδρος των Επιτροπών παραμένει ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 9-1-2022 έως 31-12-2022, έχουν ως εξής:

Τακτικά μέλη: Γαλιάτσος Δημήτριος, Ρούτσης Κωνσταντίνος, Τσέλιου – Μουρούφα Ελένη, Καρύδης Χρήστος, Τσερπές Αναστάσιος, Κανελλόπουλος Παναγιώτης. Αναπληρωματικά μέλη: Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Καλοφωλιάς Δημήτριος, Μπρατσιάκος Ιωάννης, Βουτιέρος Γεώργιος, Ξενόγιαννης Νικόλαος.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 9-1-2022 έως 31-12-2022, έχουν ως εξής:

Τακτικά μέλη: Μακρής Χαράλαμπος, Μαλιώτης Κωνσταντίνος,  Στραβόλαιμος Γεώργιος, Βουτιέρος Γεώργιος, Ξενόγιαννης Νικόλαος, Αθανασόπουλος Γεώργιος του Αλεξάνδρου.

Αναπληρωματικά μέλη: Δαβίλλας Γεώργιος, Κοντοθανάσης Σπυρίδων, Τσέλιου Μουρούφα Ελένη, Κοτταρίδης Νικόλαος, Τσερπές Αναστάσιος.

Με απόφαση του Δημάρχου ορίστηκαν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Αθανασακόπουλος και Αναστάσιος Παπαγεωργίου.

Με την ίδια απόφαση μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι Κωνσταντίνος Ρούτσης και Αναστάσιος Παπαγεωργίου.