Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων» συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη 27.04.2017. Στόχος του είναι να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη διάσωση των επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη μια οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για μια συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση χρεών που συσσωρεύτηκαν κυρίως εξαιτίας της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης.

Ο νόμος ανοίγει ένα πλατύ παράθυρο για ένα γενναίο “κούρεμα” του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και του 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, Επίσης δίνει τη δυνατότητα διευθέτησης των οφειλών προς τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους. Αυτό το «γενναίο κούρεμα» θα μειώσει την οφειλή περίπου στο ύψος των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με βάση τη σημερινή εμπορική αξία τους.

Στον μηχανισμό θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που έως τα τέλη του 2016 είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 20.000 ευρώ με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016.

Να σημειωθεί ότι υπολογίζονται σε πάνω από 400.000 οι επιχειρήσεις που έχουν μη-εξυπηρετούμενα δάνεια και περίπου 300 χιλιάδες από αυτές είναι μικρομεσαίες. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα του οφειλέτη να ρυθμίσει τα χρέη του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις (διάστημα 10 ετών), με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για ένταξη είναι η υποχρέωση “ενός έτους κερδοφορίας, από τα τρία τελευταία”, με την έννοια να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης ή ότι έχει θετική καθαρή θέση.

Δεν απαιτείται, δηλαδή, από τις επιχειρήσεις να έχουν καθαρό κέρδος, αλλά να μπορούν να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση που είναι ζημιογόνος λόγω χρεών, αλλά κάλυψε τα λειτουργικά της έξοδα, μία φορά στην τριετία, έχει δικαίωμα να ενταχθεί στον νόμο. Στη βάση της ως άνω προϋπόθεσης είναι φανερό ότι ΔΕΝ μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση επιχειρήσεις που ΔΕΝ λειτουργούν.

Δεν υπάρχει περιορισμός στο να μπαίνουν στον νόμο, όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους. Η ρυθμισμένη οφειλή (π.χ. 100 δόσεις) μένει ως έχει στο νέο σχήμα ρυθμίσεων και ρυθμίζονται οι υπόλοιπες οφειλές.

Είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο νου μας ότι, τηρουμένων των προϋποθέσεων, με το που προσέρχεται η τράπεζα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αρχικά, διαγράφεται το σύνολο των τόκων υπερημερίας. Σε ότι αφορά τις οφειλές προς το δημόσιο διαγράφεται αυτόματα το 95% των προστίμων προς τη φορολογική διοίκηση και το 85% των προσαυξήσεων και των τόκων μη εμπρόθεσμης καταβολής.

Επίσης, η πρόσβαση στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα είναι διαφανής με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στην πορεία θα διορίζεται, με μικρό κόστος, ένας  ανεξάρτητος “συντονιστής” που θα έχει χρέος να φέρει σε επαφή τον οφειλέτη με το σύνολο των πιστωτών του σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία εκκινεί ακόμα κι αν εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο το 50% των πιστωτών. Ο “συντονιστής” ή “διαμεσολαβητής” θα επιλέγεται από το μητρώο διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η επιλογή αυτή έχει ως στόχο να εξοικειωθούν οι πολίτες με διαφορετικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών τους χωρίς να καταφεύγουν αναγκαστικά στα δικαστήρια.

Έχοντας ως κύριο κριτήριο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ουσιαστικά αναζητείται απάντηση στο ερώτημα “αν δεν είχαν τις συσσωρευμένες οφειλές τους, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά;” Σε καταφατική απάντηση η εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, έρχεται να δώσει το φιλί της ζωής. Η Πολιτεία έρχεται σήμερα να βοηθήσει αποφασιστικά καταρχάς αυτούς που λίγο-πολύ άντεξαν τη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης και να στηριχθεί πάνω τους για τα πρώτα σταθερά βήματα της ανάκαμψης και προς αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει πανελλαδικά 120 Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ), εκ των οποίων ένα στην Καλαμάτα. Η σταθερή ανάκαμψη που έχει ξεκινήσει θα δώσει τη δυνατότητα στην Πολιτεία να δημιουργήσει και επιπρόσθετα «εργαλεία» για να επανεκκινήσει η μεγάλη πλειοψηφία όσων «κατέβασαν προσωρινά τα ρολά».