Επίσκεψη κλιμακίου για την εκτίμηση ζημιών από την χθεσινή χαλαζόπτωση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κλιμάκια γεωπόνων της ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας επισκέφτηκαν  πληγείσες από την χαλαζόπτωση της 8ης Νοεμβρίου περιοχές των δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Τα Κλιμάκια γεωπόνων επισκέφτηκαν τις ΤΚ Άρι,  Αριοχώρι, Ασπροπουλιά, Πλατύ, Αγ.Φλώρο, Αρφαρά, Πήδημα του Δήμου Καλαμάτας και Τ.Κ.Νεοχώρι Αρ., Καρποφόρα,Αβραμιού, Λευκοχώρα, Ανδρούσα, Ελληνοεκκλησιά, Λάμπαινα,Αρσινόη του δήμου Μεσσήνης.

Μετά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι σε εκτεταμένες περιοχές των παραπάνω Κοινοτήτων υπάρχει ζημιά από την χαλαζόπτωση στον ελαιόκαρπο η οποία είναι κλιμακούμενη από ήπιας έως σοβαρότερης έντασης συμπτώματα.

Σε περιοχές της Τριφυλίας και συγκεκριμένα :

-Στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας (Τ.ΚΦαρακλάδα, Σπηλιάς, Αρμενιών κλπ) προξενήθηκαν

-Στην Δ.Ε Γαργαλιάνων (Δ.Κ Γαργαλιάνων στις περιοχές Λαγγούβαρδο, Διαλισκάρι, Πελεκιτός και Κάναλος, Τ.Κ Λεύκης (Τραγάνα)).

– Στην Δ.Ε Αυλώνος (Τ.Κ Ελαία, Καρυές, Αυλώνα, Πλατάνια)

Προξενήθηκαν σημαντικές ζημιές από ισχυρή χαλαζόπτωση σε:

α) Ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες ελιές

β) Υπαίθρια κηπευτικά

Σημειώνουμε ότι υπήρξε διακύμανση των ζημιών από περιοχή σε περιοχή και σε ορισμένες περιπτώσεις η καταστροφή ήταν μεγάλη.

Σε εκπροσώπους φορέων των παραπάνω ΤΚ και σε πληγέντες παραγωγούς εδόθησαν οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό των ελαιοδέντρων που αφορά την  προστασία τους από βακτηρίωση με ψεκασμούς με χαλκούχα και για τις ακολουθούμενες διαδικασίες ενόψει αποζημιώσεων.