Επανέναρξη θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης κατόπιν συνεργασίας που είχε με την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, για το γεγονός της επανέναρξης των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων.

Συγκεκριμένα από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνονται τα εξής:

A) Ξεκίνησε από 13/5/2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο Α3/οικ.26013/2872/4-5-2020 του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων, η διαδικασία θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών και Π.Ε.Ι., εκτός των κατηγοριών C1,C1E, C & CE. Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης πληρώνεται με το 50% της χωρητικότητάς της και με κατανομή των εξεταζομένων σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα εξετάσεων με μάσκα, γάντια και αντισηπτικό διάλυμα ή μαντηλάκια, με δική τους επιμέλεια.

B) Οι πρακτικές εξετάσεις προγραμματίζονται ανά επιτροπή εξέτασης, έως το 50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού υποψηφίων, τηρουμένων των προσωρινών ή/και ειδικών μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19 και σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση 1) Μη λειτουργίας του κλιματισμού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και με ανοιχτά παράθυρα. 2) Παραμονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (π.χ. διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου). 3) Για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1 Α2, Α, ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις με τον προσωπικό του εξοπλισμό.

Γ) Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του COVID-19 και με γνώμονα τη διασφάλιση της αποφυγής συνωστισμού στις Υπηρεσίες, η προσέλευση και εξυπηρέτηση του κοινού στην Διεύθυνση Μεταφορών γίνεται μόνο με προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά. Αντικαταστάσεις πινακίδων και οριστικές διαγραφές ανάριθμων οχημάτων ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΕΙΧ εξυπηρετούνται από τη υπηρεσία απευθείας. Για μεταβιβάσεις ενάριθμων ΕΙΧ και ΔΙΧ παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής της εγκυκλίου Α3/23659/2693/29-4-2020 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Διευκρινίζεται ότι με τον τρόπο αυτό και όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, οι ενδιαφερόμενοι εξυπηρετούνται άμεσα και σε πολύ λίγο χρόνο καθότι προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δεν δημιουργείται συγχρωτισμός στην υπηρεσία ούτε οχλαγωγία που αποσπά την προσοχή και απόδοση των υπαλλήλων. Το σημαντικότερο όμως γεγονός που καταγράφεται είναι η επιθυμία των συναλλασσομένων, διατήρησης της προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και μετά το πέρας των μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19.

Τα τηλέφωνα για ραντεβού & πληροφορίες είναι τα εξής :
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας : 2721361- 768 , 729
Τμήμα Τεχνικό : 2721361769
Τμήμα Διπλωμάτων Οδήγησης : 2721361 – 715 , 378 ,751 , 700