Εργάτες πρασίνου και πυροπροστασίας ενημερώθηκαν για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημέρωση και οδηγίες για την υγιεινή και ασφάλεια σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών των εργαζομένων στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και των εποχικών εργατών πυροπροστασίας, δόθηκαν σήμερα, Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 στα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας.

Η ενημέρωση έγινε από τον ιατρό εργασίας Θεόδωρο Μαρκόπουλο και τον τεχνικό ασφαλείας Ιωάννη Νικολακόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας επεσήμανε την αναγκαιότητα τήρησης όλων των προβλεπόμενων μέτρων. Παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο των πυροφυλάκων καθώς τα προηγούμενα έτη έχει αποδειχθεί η σημαντική παρουσία τους και η συνδρομή τους, τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση συμβάντων. Υπενθυμίζεται ότι οι εργάτες πυροπροστασίας συνεργάζονται στενά με τους κατά τόπους Προέδρους Κοινοτήτων καθώς επίσης με το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Τέλος έμφαση δόθηκε στους εργαζόμενους στον τομέα του Πρασίνου, οι οποίοι κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες ανταποκρίνονται στο έργο τους.