Εργασίες βελτίωσης του δρόμου Χώρα – Κορυφάσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προχωρούν οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου Χώρα – Κορυφάσιο με επίστρωση νέου ασφαλτοταπητα σε μήκος περίπου τριών χιλιομέτρων προϋπολογισμού 315.00 ευρώ απο το Προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμμάτιας Δημοσίων Έργων.
Το έργο το δημοπράτησε και το επιβλέπει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου – Νέστορος . Φωτογραφία του Dimitris Kafantaris.Η συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων είναι συνεχής με σκοπό την βελτίωση των οδικών αξόνων της περιοχής .