Εφάπαξ εντός του 2020 αναδρομικά 1,4 δισ. ευρώ στους συνταξιούχους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εφάπαξ εντός του 2020 θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά που δικαιούνται βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε από το βήμα της Βουλής πως η κυβέρνηση συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις και στη βάση αυτή θα πληρώσει ένα ποσό περίπου 1,4 δισ. ευρώ που αφορά σε κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, δικαίωμα που επεκτείνεται και στους συνταξιούχους του Δημοσίου.

«Ωφελημένοι θα είναι τελικά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι», ανέφερε.

«Δεν υπάρχουν περιθώρια για ικανοποίηση πρόσθετων αιτημάτων τέτοιου είδους. Η πολιτεία οφείλει να κρατά τις δημοσιονομικές ισορροπίες, αλλά και εφεδρείες σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ενδεχομένως να υπάρχουν αιτιάσεις, πλειοδοσίες, παροτρύνσεις να αυξηθεί το ποσό ώστε να καλυφθούν δώρα και επικουρικές συντάξεις», ανέφερε και απευθύνθηκε στους συνταξιούχους λέγοντας πως η ενίσχυση με 1,4 δισ. ευρώ, εφάπαξ αποτελεί μια πολιτική επιλογή.

«Θέλω αυτή η απόφαση να εκτιμηθεί, λαμβάνοντας υπόψιν την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν άδικο για ανέργους, εργαζόμενους, επόμενες γενιές και σύνολο κοινωνίας που αντιμετωπίζει τόσες αλλεπάλληλες προκλήσεις», είπε.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η κυβέρνηση, σεβόμενη πλήρως τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή βάζει τέλος στην αγωνία περίπου δύο εκατομμυρίων συνταξιούχων σχετικά με το ζήτημα των αναδρομικών για τους συνταξιούχους.

Με την απόφασή της αυτή, η κυβέρνηση καλύπτει όλους τους συνταξιούχους που υπέστησαν περικοπές, καθώς η σημερινή ρύθμιση είναι οριζόντια. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει, όχι μόνο αυτούς που είχαν προσφύγει δικαστικά (περίπου 250.000 συνταξιούχους), αλλά και αυτούς που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

Κατά τις ίδια στελέχη, σεβόμενη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Κυβέρνηση πρόκειται να καταβάλει εφάπαξ μέχρι το τέλος του χρόνου τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις στους συνταξιούχους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα 1,4 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση καταβάλλει τα αναδρομικά που αφορούν μόνο στην κύρια σύνταξη και δεν καλύπτει τα δώρα και τις επικουρικές, καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια του κράτους δεν είναι απεριόριστα. Και ειδικά σε μία περίοδο πρωτόγνωρης κρίσης, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Αυτή η δυνατότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή και πάντα λαμβάνεται υπόψη η διαγενεακή αλληλεγγύη και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας που έχει πλήξει σημαντικούς κλάδους στον κόσμο της εργασίας», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Κατά τις ίδιες πηγές η κυβέρνηση θα πρέπει να καλύψει αυξημένες ανάγκες που γεννιούνται αφενός από τις προκλήσεις στα εθνικά μας θέματα και αφετέρου από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πανδημία του κορωνοϊού.

Τί αναφέρει η τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία, με την καταβολή των ανωτέρω ποσών αποσβένονται οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κυρίων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 έως τη δημοσίευση του ν.4387/2016, δυνάμει των ν.4051/2012 και 4093/2012. Η ρύθμιση δε αυτή δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς, ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, ως προς τις αξιώσεις, που υπερβαίνουν το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενο ποσό.

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

«Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 4051/2012 (Α’ 40) και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι την δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 δυνάμει των ν. 4051/2012 και 4093/2012, αποσβένονται.

4. Η ρύθμιση της παρ. 3 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.».

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ που συνοδεύει την τροπολογία από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σύμφωνα με το επισπεύδον υπουργείο, εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 900 εκατ. ευρώ περίπου, από την άτοκη καταβολή ποσών, που αντιστοιχούν σε περικοπές-μειώσεις κύριων συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή: cnn.gr