Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το 1992 η 22α Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε. ως Παγκόσμια Ημέρα του Νερού για να υπενθυμίζει σε όλους ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που εξαντλείται. Επομένως, η ορθολογική και βιώσιμη χρήση του είναι ο μοναδικός δρόμος για τη διασφάλιση των μελλοντικών γενεών.

Ο φετινός εορτασμός είναι αφιερωμένος στην αξία του νερού. Πράγματι, το νερό δεν συμβάλλει μόνο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και την ευημερία, αλλά και στην κοινωνική ισότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και σε μια βιώσιμη οικονομία. Οι υπηρεσίες ύδρευσης συμβάλλουν ολιστικά στη αειφόρο ανάπτυξη διατρέχοντας τους τρεις πυλώνες της δηλ. την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας ως υπεύθυνος φορέας διαχειρίσεως του πόσιμου νερού, αλλά και γενικότερα, παρέχει την διαβεβαίωση στους συνδημότες μας, αλλά και σε όλους τους επισκέπτες της πόλεως μας, ότι διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού αλλά και την διαχείριση του σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και την περιβαλλοντική νομοθεσία κατά τον καλύτερο τρόπο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2021 ΜΜΕ