Η εγκύκλιος της Μητροπόλεως Τριφυλίας περί των Ιεροπραξιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας, προκειμένου νὰ ὑπάρξῃ πλήρης ἐνημέρωσις τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ ἀναφορικὰ μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 451/4ης – 9ου – 2018 Ἐγκύκλιον, δεδομένου ὅτι ὑπήρξε ἀποσπασματικὴ δημοσίευσίς της στὰ διάφορα Μ.Μ.Ε., ἡ ὁποῖα ἐνδέχεται νὰ ὀδηγήσει σὲ παρανοήσεις σχετικὰ μὲ τὸ ἀκριβὲς περιεχόμενό της, προβαίνει εἰς καταχώρησιν ὁλοκλήρου τῆς Ἐγκυκλίου ἡ ὁποῖα ἔχει ὣς ἀκολούθως:

poimin.gr