Η Καλαμάτα πρωτοπορεί με αλλαγή 15.000 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την Πράξη 299/2017, την οποία εξέδωσε το Ζ΄ Κλιμάκιό του στις 16 Οκτωβρίου, κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος, με έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, σχεδίου σύμβασης, με αντικείμενο την «αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας».

Η σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της αναδόχου, κατόπιν διαγωνισμού, εταιρείας Πρωτεύς ΑΤΕΕ και θα αντιστοιχεί σε ποσό 5.798.710,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η υπογραφή της θα γίνει εντός των προσεχών ολίγων ημερών.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για το Δήμο Καλαμάτας, διότι στο πλαίσιο αυτού θα αλλαχθούν περίπου 15.000 φωτιστικά σώματα και τα νέα θα φέρουν λαμπτήρες τύπου LED. Η εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι πάρα πολύ σημαντική, ενώ θα βελτιωθεί και η ποιότητα του φωτισμού. Από την εξοικονόμηση χρημάτων για το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πληρώνεται ο ανάδοχος. Οι εργασίες του έργου νέου οδοφωτισμού εκτιμάται ότι θα αρχίσουν περί το Μάρτιο του 2018.

Η Καλαμάτα πρωτοπορεί πανελλαδικά στην αντικατάσταση των λαμπτήρων οδοφωτισμού με νέους τύπου LED, καθώς σχεδόν όλοι οι λαμπτήρες δημοτικού φωτισμού θα είναι αυτής της τεχνολογίας με την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.