Η Καλαμάτα στο «Smart Cities – City Connect 2022»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ημερίδα με κεντρικό θέμα: «Smart Cities – City Connect 2022» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, σε Κεντρικό Ξενοδοχείο των Αθηνών, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Υποδομών Γεωργίου Καραγιάννη, του Γενικού Γραμματέα Δασών Δρ. Κων/νου Αραβώση, του Προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, αυτοδιοικητικών α’ και β’ βαθμού, στελεχών του τραπεζικού συστήματος και άλλων επενδυτικών οργανισμών και εταιρειών πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διάχυση καλών πρακτικών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των πόλεων και οι δυνατότητες χρηματοδότησης ανάλογων ψηφιακών έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το Δήμο Καλαμάτας και τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού Νίκος Μπασακίδης ο οποίος συμμετείχε με συντονιστή τον Ιωάννη Τσιάμη, πρόεδρο της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, σε πάνελ με θέμα: «Παρουσίαση καλών πρακτικών στους ΟΤΑ και σε ευρωπαϊκούς Δήμου και η διαμόρφωση της Ελληνικής Έξυπνης Πόλης», μαζί με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο και τους Περιφερειάρχες Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και Στερεάς Ελλάδος Φάνη Σπανό.

Ο κ. Μπασακίδης αναφέρθηκε στις επιδόσεις του Δήμου Καλαμάτας, στη δημιουργία ψηφιακών υποδομών (δίκτυα οπτικών ινών, σημεία ασύρματης πρόσβασης WiFi), καθώς και στη χρήση εφαρμογών λογισμικού από τις υπηρεσίες του Δήμου, τονίζοντας ιδιαίτερα τη συμβολή των υποδομών αυτών, στη λειτουργία του Δήμου και την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων ιδιαίτερα την περίοδο έξαρσης της υγειονομικής κρίσης, Covid-19.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου του Δημοτικού Φωτισμού με το οποίο επιτυγχάνεται ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 6.000.000 κιλοβατώρες ή ποσοστού 78%, με τεράστιο οικονομικό όφελος για το Δήμο, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες ανατιμήσεις και με το οποίο αποπληρώνεται προς τον ανάδοχο, σταδιακά το έργο.

Ο κ. Μπασακίδης έκλεισε την εισήγησή του με αναφορά στις έξυπνες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και θα υποστηρίξουν τόσο τις λειτουργίες της πόλης, όσο και των νοικοκυριών, για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030. Στόχος που έχει τεθεί από την πόλη, με την ένταξή της στο δίκτυο των 100 Ευρωπαϊκών Κλιματικά Ουδέτερων & Έξυπνων πόλεων.