Η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Κοινότητας στο Δημαρχείο Δυτικής Μάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Κοινότητας θα βρίσκεται την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 στην Καρδαμύλη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Δυτικής Μάνης με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας αφορούν,

  •  Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική σε όλες τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες,
  • Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς με στόχο την προώθηση στην αγορά εργασίας
  • Διασύνδεση με τους φορείς και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ωφελούμενων για παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας,
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, 
  • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού,
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.,
  • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες και
  • Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).