Η Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις» μετακομίζει στο νέο Δημαρχείο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε, σήμερα Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, η μετακόμιση των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας στο Β΄ κτήριο του συγκροτήματος του νέου Δημαρχείου (πρώην Καρδιολογική). Το μετασκευασθέν Β΄ κτήριο θα υποδεχθεί την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις», της οποίας η μετακόμιση είναι σε εξέλιξη, τη Διεύθυνση Πρόνοιας, το Δημοτικό Ιατρείο και το Δημοτικό – Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλαμάτας, ενώ θα καταλάβουν γραφεία και ορισμένες από τις Υπηρεσίες που στεγάζονται στο Α΄ κτήριο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 του μήνα, το Δημοτικό Ιατρείο και η Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας δε θα λειτουργήσουν λόγω μεταφοράς τους στη νέα τους έδρα.
Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, καθώς και την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 του μήνα, δε θα λειτουργήσουν λόγω μεταφοράς το Δημοτικό – Κοινωνικό Φαρμακείο και η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.

Στο Β΄κτήριο του συγκροτήματος του νέου Δημαρχείου οι Υπηρεσίες θα στεγασθούν ως εξής:

Ισόγειο: Δημοτικό Ιατρείο, Δημοτικό Φαρμακείο και Διεύθυνση Πρόνοιας

1ος όροφος: νότια της εισόδου Διεύθυνση Πρόνοιας και βόρεια της εισόδου Διεύθυνση Πολεοδομίας

2ος όροφος: νότια της εισόδου ΚΕ «Φάρις» και αίθουσα συσκέψεων, ενώ βόρεια της εισόδου θα στεγασθούν το Τμήμα Παιδείας, το γραφείο ΚΔΑΠ και οι Σχολικές Επιτροπές.