Η λύση για τις οικοδομικές άδειες περιοχής Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΤΕΕ – Νομαρχιακής Επιτροπής Νομού Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017, στο Δημαρχείο και επακολούθησε σύσκεψη, με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της αρμόδιας Αντιδημάρχου, της Διευθύντριας της Πολεοδομίας και των μελών της Αντιπροσωπείας. Το αντικείμενο συζήτησης ήταν η έκδοση οικοδομικών αδειών περιοχής του Δήμου Μεσσήνης, που είχαν υποβληθεί στην Πολεοδομία Δήμου Καλαμάτας πριν την έκδοση ΦΕΚ (Ιούλιος 2017), με το οποίο συγκροτήθηκε η Πολεοδομία του Δήμου Μεσσήνης. Υπήρξε συζήτηση και αναλυτική πληροφόρηση, ιδιαίτερα μετά το έγγραφο του αρμόδιου Διευθυντή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το οποίο επισημαίνεται ότι είναι αναρμόδιο όργανο για την υπογραφή αυτών των αδειών η Πολεοδομία Καλαμάτας.

Η ορθή διοικητικά λύση είναι η συμπλήρωση του ΦΕΚ, με την προσθήκη μεταβατικής περιόδου, κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί ο Δήμος Μεσσήνης. Με τον ορισμό μεταβατικής περιόδου δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από το Δήμο Καλαμάτας για διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων πριν την έκδοση του ανωτέρω ΦΕΚ, όπως προβλέπεται από σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.