Η ομορφιά της δημοκρατίας Bonsai

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι βασικές ποικιλίες δέντρων bonsai διαφέρουν μεταξύ τους στο χρώμα και στις συνθήκες
που απαιτούνται για να αναπτυχθούν, ωστόσο οι διαστάσεις των δοχείων που τα
φιλοξενούν είναι προκαθορισμένες. Ένα Bonsai εκτός από άψογη μικρογραφία ενός
κανονικού δέντρου, είναι και μικρογραφία της κατάλληλης πολιτικής διαχείρισης της
κοινωνίας μας.

Αρχικά, οι σπόροι οι οποίοι θα φυτέψεις πρέπει να έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές.
Αν φυτέψεις σπόρους φραγκοσυκιάς, όσο και να προσπαθήσεις, Bonsai δε θα φτιάξεις. Η
επιλογή των πλέον κατάλληλων σπόρων είναι το Α και το Ω πριν ξεκινήσεις να κάνεις το
οτιδήποτε. Οι σπόροι, πριν φυτευτούν, ενυδατώνονται μέσα σε κατάλληλο δοχείο αφού
πρώτα κοπεί ένα μικρό απόστημα στο εμπρόσθιο τμήμα τους για να μπορέσουν να
βλαστήσουν ευκολότερα και πιο γρήγορα. Οι ακατάλληλοι κενοί σπόροι είναι εύκολο να
εντοπιστούν, διότι κατά την παραπάνω διαδικασία, επιπλέουν στο δοχείο ενυδάτωσης και
μπορούν να αφαιρεθούν. Τα αποστήματα στην καλλιέργεια Bonsai και στην χάραξη
πολιτικής πρέπει να κόβονται νωρίς, αν ο στόχος είναι η ανάπτυξη. Αν.

Σε επόμενο στάδιο οι ενυδατωμένοι σπόροι τοποθετούνται σε ένα υπόστρωμα
κοκοφοίνικα. Είναι η περίοδος κατά την οποία θα αναπτύξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους και θα διαμορφώσουν την εικόνα και την ταυτότητά τους. Αυτή η ταυτότητα είναι
διακριτή, και είναι λόγος για τον οποίο οι βασικές ποικιλίες δέντρων Bonsai διαφέρουν
μεταξύ τους. Περίπου 3 μήνες μετά, οι 10 διακριτοί επιλεγμένοι βλαστοί ξεριζώνονται
προσεκτικά από το υπόστρωμα κοκοφοίνικα και δένονται ο ένας με τον άλλον πολύ κοντά,
σαν μια γροθιά, στη βάση τους. Ο λόγος είναι, γιατί το Bonsai πρέπει να διαθέτει ισχυρό
κορμό και πλουραλισμό στις διακλαδώσεις που θα αναπτύξει στο μέλλον για να είναι
δυνατό και όμορφο, με συνοχή στη βάση και άρτια πολυπλοκότητα στην κορυφή. Αυτή είναι η ομορφιά του. Αυτή είναι και η ομορφιά της ιδανικής δημοκρατίας.

Οι δεμένοι βλαστοί φυτεύονται ξανά, και οι ενοποιημένες ρίζες τους ξεκινούν να
διαμορφώνουν το νέο και επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο στάδιο αυτό τοποθετούνται ειδικά
πλαίσια – καλώδια γύρω από κάθε βλαστό, τα οποία θα του δώσουν σχήμα και θα του
επιτρέψουν να διαμορφώσει την αρμονική του ανάπτυξη. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα
το Bonsai ανθίζει και κουρεύεται μεθοδικά, ώστε να μη διασταυρωθούν τα κλαδιά του και
να μην υπάρχει περιττό βάρος σε κάποιο από αυτά, ακριβώς όπως και οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες στην πολιτική. Το Bonsai, αν λιπαίνεται τακτικά και η υγρασία του είναι
κατάλληλη, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Κάθε 2 χρόνια, το Bonsai πρέπει να ξεριζώνεται και οι ρίζες του να κουρεύονται ακριβώς
όπως και τα κλαδιά του. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ρίζες του προτείνεται να κουρεύονται
αρκετά κοντά. Όσο πιο δυνατό κορμό διαθέτει το Bonsai μας, τόσο πιο αυστηρό κούρεμα
απαιτείται στις ρίζες του. Αυτό γίνεται γιατί κάποια στιγμή οι ρίζες μεγαλώνουν τόσο, που
γεμίζουν ασφυκτικά το δοχείο που το φιλοξενεί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή
αποθέματα θρεπτικών συστατικών για να το βοηθήσουν να συνεχίσει να ευδοκιμεί. Όταν
οι ρίζες κοπούν και αποκτήσουν το κατάλληλο μήκος, το Bonsai μεταφυτεύεται στο ίδιο
δοχείο με νέο χώμα. Έτσι πρέπει να γίνεται και η αναδιάταξη των θέσεων ευθύνης στην
πολιτική. Οι μεγάλες και μακροχρόνιες ρίζες στην ίδια θέση δημιουργούν μόνο
προβλήματα και ασφυξία για την κοινωνία.

Εάν οι «ρίζες» μεγαλώσουν ανεξέλεγκτα μέσα στο δοχείο και δεν γίνεται ορθολογική
διαχείριση της ανάπτυξής τους, τότε το Bonsai πεθαίνει. Το δοχείο, βέβαια, που το
φιλοξενεί δεν πεθαίνει μαζί του και θα είναι πάντοτε έτοιμο να υποδεχθεί ένα νέο Bonsai
με ρίζες στο κατάλληλο μέγεθος. Η τέχνη ανάπτυξης ενός Bonsai και η τέχνη άσκησης
πολιτικής διαφέρουν ελάχιστα. Απαιτείται κυρίως γνώση των επιμέρους διαδικασιών,
καταλληλότητα επιλογών, συνέπεια συνθηκών και περιποιημένο κούρεμα μέσα και έξω
από το δοχείο, κυρίως μέσα.

Χειλάς Θ. Παναγιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας