Η Πολεοδομική Μελέτη Παραλίας Βέργας στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 9 Νοεμβρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επεξεργασίας των ενστάσεων, που υποβλήθηκαν όσον αφορά στην επικαιροποίηση της πολεοδομικής μελέτης Παραλίας Βέργας και στις 9 Νοεμβρίου 2017 εισάγεται ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για γνωμοδότηση από πλευράς του Σώματος.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παναγιώτα Ντίντα ανέφερε σήμερα, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι κατά την ανάρτηση της επικαιροποιηθείσας πολεοδομικής μελέτης υποβλήθηκαν περί τις 180 ενστάσεις, οι περισσότερες από τις οποίες (γύρω στις 130) αφορούσαν σε επικαιροποίηση κτηματολογικών δεδομένων.

Οι υπόλοιπες, 50 περίπου, αφορούσαν σε θέματα ουσίας, τα οποία απαιτούσαν διευθέτηση.

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την ανάρτηση της μελέτης και την υποβολή ενστάσεων μέχρι σήμερα, ο Δήμος Καλαμάτας, μέσω της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, κατέβαλε κάθε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα και, ιδίως, τα προβλήματα που αφορούσαν σε ρυμοτομήσεις οικιών. Κατόπιν συνεννοήσεων και οδηγιών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα ζητήματα αυτά έκλεισαν και «είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οδηγηθήκαμε σ’ αυτήν την έξελιξη σε ό,τι αφορά στα σπίτια», επεσήμανε η κα Ντίντα.

Στις 9 Νοεμβρίου, το θέμα της πολεοδομικής μελέτης κλείνει από πλευράς αρμοδιότητας του Δήμου Καλαμάτας. Η σχετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβαστεί στην Περιφέρεια, προκειμένου αυτή να συντάξει την εισήγηση για το τοπικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ). Ο σχετικός φάκελος θα διαβιβασθεί, στη συνέχεια, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, για εισήγηση αναφορικά με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Η κα Ντίντα ανέφερε ότι «οι προσλαμβάνουσες που έχουμε από την περιοχή είναι ότι υπάρχει ομοθυμία για την έγκριση του Σχεδίου. Οι συνθήκες έχουν πια ωριμάσει και οι πολίτες έχουν πραγματικά αντιληφθεί ότι η περιοχή χρειάζεται πολεοδόμηση, προκειμένου να μπορέσει τα επόμενα χρόνια να αναπτυχθεί ομαλά και συγκροτημένα και να αποτελέσει την πιο όμορφη και πιο τουριστική περιοχή του Δήμου Καλαμάτας».