Η πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού για τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού γνωστοποίησε τις Πολιτισμικές Δράσεις και τις Ανοιχτές Προκλήσεις για το 2017.

Για τα ΔΗΠΕΘΕ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Το 2017 το ΥΠΠΟΑ κάνει ένα πρώτο βήμα για την αναμόρφωση του θεσμού των ΔΗΠΕΘΕ με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως είναι η επαγγελματική θεατρική δραστηριότητα, η οικονομική στήριξη των Δήμων, η ύπαρξη Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, και οι συνέργειες, π.χ. με το Φεστιβάλ Αθηνών. Έτσι, προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογικότερη κατανομή των ήδη περιορισμένων οικονομικών πόρων του ΥΠΠΟΑ, τα ποσά επιχορήγησης των ΔΗΠΕΘΕ για το 2017 θα διαφοροποιηθούν σύμφωνα με ένα σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων.
Μετά από προσεκτική εξέταση των δεδομένων οι επιχορηγήσεις του ΥΠΠΟΑ θα κατανεμηθούν το 2017 ως εξής:

Τα ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Κρήτης, Σερρών, Καβάλας, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Λάρισας θα λάβουν το καθένα επιχορήγηση 60.000 ευρώ.

Τα ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, Ρούμελης, Κομοτηνής, Καλαμάτας και Βέροιας θα λάβουν επιχορήγηση 46.500.

Το ΔΗΠΕΘΕ Βόλου θα πάρει επιχορήγηση 30.000 ευρώ.

Το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας βρίσκεται ήδη εκτός Δικτύου αφού τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το ΥΠΠΟΑ.
Η περίοδος αυτή θα είναι μεταβατική προκειμένου να δοθεί στα ΔΗΠΕΘΕ, αλλά και στους Δήμους που τα στηρίζουν καθώς και στις Περιφέρειες οι οποίες εκ του νόμου συμμετέχουν στις προγραμματισμένες συμβάσεις, η δυνατότητα να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια και η αναθεώρηση της σχετικής προγραμματικής σύμβασης για τα επόμενα χρόνια».
Είναι βέβαιο πως, με αυτά τα λίγα χρήματα, ουσιαστική βοήθεια προς το θεσμό των ΔΗΠΕΘΕ δεν μπορεί να υπάρξει.

Η επιβίωση των ΔΗΠΕΘΕ εξαρτάται από τη θεσμική κατοχύρωση του περιφερειακού τους ρόλου (ένα ΔΗΠΕΘΕ σε κάθε Περιφέρεια), καθώς και από την ουσιαστική οικονομική υποστήριξή τους από το Δήμο έδρας (φυσικά), το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια και τους Περιφερειακούς Δήμους (τουλάχιστον τους πολυπληθείς), με την υποχρέωση παραστάσεων σε αυτούς από το ΔΗΠΕΘΕ.

Επίσης, πρέπει θεσμικά να προβλεφθεί η συνεργασία μεταξύ ΔΗΠΕΘΕ και κρατικών Σκηνών.